Tero Maksimainen


Kontaktuppgifter

tero

Tero Maksimainen
tero.maksimainen[at]sulo.fi
tel. 040-5264522
Kretsgången 2
07900 Lovisa

Presentation

Jag är bildkonstnär och keramiker. Jag är intresserad av de organiska formerna. Jag studerar hur de inre krafterna i materian växelverkar med de yttre. Hur de konkava ytorna övergår i konvexa, ibland mjukt och ibland plötsligt så att klar gräns mellan ytorna kan skönjas.
Skulpturalitet är för mig upplevelsen av ytans inneboende liv. Verket är färdigt när ytan börjar tala till en så att det väcker något ur det undermedvetna, något som kan ta emot budskapet.
Jag arbetar i lera och gips, samt med sten och trä. Dessutom gör jag andra konstföremål och kärl. Jag gör också beställningsarbeten.