Hanne Tuomivaara


Kontaktuppgifter

Hanne Tuomivaara
hanne.tuomivaara[at]gmail.com

Presentation

I mina arbeten utgår jag från bildvärlden och stämningarna i våra medeltida gråstenskyrkor. Jag gör helgonbilder som inspirerats av de kalkmålningar som gjordes av ambulerande kyrkomålare och de helgonstatyer som från mellaneuropa kommit till norden.
Mina helgon är antingen sådana som namngetts i de gamla helgonberättelserna eller helbrägdagörare och andra som varit hjälpare i stor nöd. Statyerna är gjorda med hjälp av högbränningsteknik och relieferna i rakukeramik. Med hjälp av rakutekniken får jag fram tidens patina, sprickor och en antik stämning. Rakutekniken är i sig själv en flerfasig och fascinerande metod, en process som innefattar både rök och eld, ofta spelar också slumpen en stor roll för slutresultatet.

Utbildning

2012 Axxell Kuggom, keramik-artesan
2004 Lapplands universitet, utbildningsprogrammet för bildkonstpedagogik, Magister i Konstvetenskap